REJESTRACJA ON-LINE

tel. 22 499 43 10

kom. 503 303 480

Rejestracja ON-LINE

Zdrowy Kręgosłup 2016

KAMPANIA „ Zdrowy Kręgosłup”

Kampania „ Zdrowy Kręgosłup ” pod patronatem Centrum Medyczno – Rehabilitacyjnego oraz Kliniki Kręgosłupa i Rehabilitacji, została zorganizowana w celu umożliwienia zdiagnozowania i skontrolowania swojego narządu ruchu lub kręgosłupa pod kątem wad postawy, degeneracji i demineralizacji chrząstek stawowych, zwyrodnień kręgosłupa, przeciążeń i stanów zagrażających sprawności ruchowej dla wszystkich grup wiekowych.

Styl życia, aktywność fizyczna, przeciążenia, dieta, środowisko itp. nikt nie wie w jakim stopniu jego organizm jest eksploatowany, w jakim stanie jest jego narząd ruchu
i kręgosłup.

Chiropraktik

Dopiero, gdy pojawia się ból szukamy pomocy, jednak opieka zdrowotna jest nam w stanie zaproponować długie terminy oczekiwania na wizytę, a prywatne praktyki drogie usługi, co skutkuje brakiem możliwości kontroli stanu zdrowia i powoduje, że profilaktyka jest prawie żadna, a my  „budzimy” się kiedy jest już niestety za późno.

Weź zatem Zdrowie w swoje ręce. R medica stworzyła możliwości dla każdego –
przy minimalnym nakładzie finansowym. Wystarczy trochę orientować się w cenach takich masaży, by stwierdzić że jest to ogromna szansa dla naszego organizmu.

 

 

REGULAMIN KAMPANII

1. W Kampanii Zdrowy Kręgosłup mają prawo wziąć udział  dzieci , dorośli i seniorzy po spełnieniu następujących warunków:

  • Uzyskanie kwalifikacji zdrowotnej do Kampanii na I wizycie diagnostycznej
    u naszych specjalistów 
    (dot. tylko osób, które są po raz pierwszy w R medica
    lub dotychczas nie odbyły wizyty diagnostycznej w Klinice R medica)
  • Wykupienie tuż po wizycie diagnostycznej jednego z proponowanych poniżej Karnetów
  I wizyta
diagnostyczna *5.
Karnet mini
10 x masaż 0,5 h
Karnet Maxi
10 x masaż 1 h
Czas
wykorzystania
Seniorzy  *2 40 zł 400 zł 800 zł 3 miesiące
Dorośli i dzieci *3 40 zł 500 zł 1000 zł 3 miesiące

*2.  Za seniorów uważa się osoby posiadające legitymację emeryta, którą przy zakupie KARNETU  jest zobowiązany okazać.

*3.  Dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą uczestniczyć w Kampanii pod opieką rodzica  lub opiekuna prawnego

4. Na wizytę diagnostyczną należy zabrać ze sobą wszystkie badania i dokumenty ( jeżeli takie pacjent posiada) nie starsze niż 2 lata.

*5. Koszt wizyty diagnostycznej kwalifikującej do Kampanii wynosi 40 zł pod warunkiem wykupienia Karnetu Promocyjnego zaraz po jej odbyciu.

Oznacza to , że jeżeli pacjent po wizycie diagnostycznej nie wykupi (z jakiegokolwiek powodu)
Karnetu Promocyjnego jest zobowiązany do zapłaty za diagnostykę w/g cennika z oferty obowiązującej w R medica.

6.  Nie ma możliwości odbycia w cenie promocyjnej jednorazowego masażu.
Tylko wykupienie Karnetu Promocyjnego w Kampanii upoważnia do cen promocyjnych.

7. Karnet wykupiony nie podlega zwrotowi. Jednak w uzgodnieniu z recepcją można wydłużyć termin wykorzystania go lub odstąpić osobie wskazanej z nazwiska. Jeżeli będzie to Karnet emeryta i przekazany  emerytowi wystarczy po okazaniu legitymacji przepisać na nowe nazwisko , w przypadku nie okazania legitymacji przez nową osobę wymagana będzie dopłata do karnetu wg oferty kampanii .

8. Karnet w Kampanii obowiązuje w okresie 3 miesięcy od daty zakupu.

9. Każdy pacjent ma prawo odwołać lub przełożyć masaż jednak  48 godz. przed wyznaczonym terminem pod numerem telefonu komórkowego  + 48 503 303 480  lub mailowo rejestracja@Rmedica.pl

Jeżeli  z jakiegokolwiek powodu nie stawi się w wyznaczonym terminie i nie odwoła lub nie przełoży jej w regulaminowym terminie będzie ten termin zaliczony jako odbyty masaż.

10. Każdy posiadacz Karnetu w Kampanii może brać udział w programie lojalnościowym oraz nabyć w cenach promocyjnych PAKIETY Diagnostyczno – Holistyczne. (Informacja na miejscu)

11. Każdy pacjent biorący udział w Kampanii zobowiązany jest przychodzić na masaż
z obuwiem na zmianę, 
własnym ręcznikiem i „czymś do przykrycia”.
Na miejscu jest możliwość wypożyczenia odpłatnie ręcznika 
i prześcieradełka
lub wykupienia jednorazówek.

[googlecd948c360a2d441f.html]

F
F
?